Tel.: 381 215 061
Mob.: 728 105 736

zahradasrub@seznam.cz

Otevírací hodiny
Po - Ne: 9:00 - 17:00

Také se nazývají konifery, v doslovném překladu jsou to „šiškonoši“. Zajišťují kyslík a lapají tisíce tun emisí. Svým majestátným vzhledem a zakletým klidem působí blahodárně na lidskou psychiku a proto se často vysazují v blízkosti obydlí pro svůj majestátní vzhled.
Barevné kultivary stálezelených jehličnanů patří mezi nejpoužívanější rostliny sadovnické tvorby, zejména malých úpravách. Umístění jehličnanů ve výsadbách vyžaduje pečlivé promyšlení před výsadbou, aby nedošlo k vytvoření jednotvárné či strnulé výsadby. Většího zvýraznění jehličnanů dosáhneme jejích tvarováním.
Pro malé výsadby jsou stále více atraktivní roubovanci jehličnanů, kde jsou ve velkém poměru jako rouby používané části „čarověníků“. Čarověník je chomáčovitá nebo metlovité znetvořenina na stromech a keřích,která je tvořena hustěji nahloučenými větvičkami,odlišného tvaru a uspořádání jehlic. Naroubováním vznikají zakrslé stromky podobné bonsajím, které ani po vysazení do volné půdy nevyrostou do větších rozměrů. Roubují se v různých výškách kmínku a vhodné je jejich kombinace roubovanými převislými variantami vyšších velikostí. Mimořádně jsou vhodné pro výsadbu do skalek a malých zahrad. Jsou zde i opadavé rostliny,jako jsou modříny a metasekvoje.