Tel.: 381 215 061
Mob.: 728 105 736

zahradasrub@seznam.cz

Otevírací hodiny
Po - Ne: 9:00 - 17:00

Jabloně patří mezi dlouhověké stromy. Běžně se dožívají 60-80 let i nad 100 let a dorůstají výšky až 15 metrů v závislosti na druhu, odrůdě a podmínkách. Plod jabloně – jablko – doprovází člověka od počátku historie. Od utržení jablka ze zakázaného stromu v Rajské zahradě a jeho napodobenina se stala součástí symbolů královské moci, jablko je také předmětem známého sváru v řecké mytologii.

Jabloně patří u nás mezi nejrozšířenější ovocné druhy a lze je dělit podle více kritérií, například podle použití, způsobu růstu nebo podle pomologických znaků či podle doby zrání. Podle období dozrávání plodů je dělíme na letní – sklizeň probíhá do 15. srpna. Tyto odrůdy mají krátkou dobu skladovatelnosti, podzimní – sklizeň probíhá do 15. srpna až do 20. září. Skladovatelnost je přibližně 2-8 týdnů a raně zimní – sklizeň probíhá do 20. září až do 30. září. Skladovatelnost je přibližně 8-12 týdnů a pozdně zimní odrůdy – sklizeň probíhá od konce září. Skladovatelnost je přibližně 12-24 týdnů.

Ovocné stromky jabloní pěstujeme na slabě rostoucích podnožích / M-9 nebo J-TE-E /, které jsou vhodné na ovocné stěny, středně rostoucích podnožích / M-7, M-26 nebo MM106 / a silně rostoucích podnožích / A-2 /. Lze je pěstovat na půdách hlinitých, středně těžkých i těžších, dobře zásobených živinami. Podle výšky kmínku se dělí na :zákrsek – ZK, výška kmínku 40-60cm, čtvrtkmen – ČK – výška kmínku 90 – 110cm, polokmen – PK – výška kmínku 130-150cm a vysokokmen VK – výška kmínku 180-200cm.

Při pěstování jabloní jsou využívány různé tvary ovocných dřevin, které se liší vedením výhonů, výškou štěpování nebo založení korunky a podobně. Různé odrůdy jabloní jsou různě tvarovány a udržovány i s ohledem na způsob růstu a tvoření plodů. Prořezávání spočívá v odstranění nadbytečných nebo nežádoucích větví ze stromů. V některých případech, například při výsadbě je nutné snížit asimilační plochu, protože kořeny byly omezeny a tím se snižuje schopnost stromu přijímat vodu z půdy. Pokud je ponechána plná asimilační plocha, je zde nebezpečí, že odpařování může být tak velké, jak oslabí podstatně strom, nebo dokonce způsobí jeho úhyn během suchého léta. Vegetační klid jabloní nastává, když klesne teplota pod 6 °C. Při teplotách nad 6 °C jabloně přerušují vegetační klid. Kritická teplota pro květ je přibližně -2 °C.

 

Zdroj:

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jabloň [online]. c2016 [citováno 27. 10. 2016]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jablo%C5%88&oldid=14156893>