Tel.: 381 215 061
Mob.: 728 105 736

zahradasrub@seznam.cz

Otevírací hodiny
Po - Ne: 9:00 - 17:00

V nabídce máme odrůdy hrušní letních, podzimních i zimních.

Hrušně jsou v poslední době stále více oblíbeným ovocem. Odrůdy hrušní se rovněž dělí podle dozrávání plodů na letní, podzimní a zimní. Hrušně se očkují buď na bujnější hrušňový semenáč nebo slaběji vzrůstné kdouli . Ovocné stromky hrušní pěstované na kdouli se mohou použít i do ovocných stěn . Hrušně vyžadují propustnou půdu, nesnáší vysokou hladinu spodní vody.

Výběr vhodné nadmořské výšky samozřejmě musí být spojen také s ohledem na vhodný terén, okolní výsadbu a především vhodnost odrůdy do daného prostředí . U hrušní je možné pozorovat jev zvaný partenokarpie, díky němuž je hrušeň schopna tvořit plody (bez jader) i bez opylení.

U zákrsků jsou obvyklé dvě pěstební formy koruny. Pyramidální s terminálem a otevřená koruna. Rozdělování podle zralosti a výšky je obdobné jako u jabloní.

Když hrušně dosáhnou plodného věku, měly by být prořezány tak, aby koruna nebyla příliš vytáhlá a hustá. Je také výhodné, když stromy rostou příliš mnoho na úkor ovoce, provést řez na jaře a poté znovu v létě během vegetace, čímž může být intenzita růstu značně snížena a zvýšena plodnost.

 

Zdroj:

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Hrušeň obecná [online]. c2016 [citováno 27. 10. 2016]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hru%C5%A1e%C5%88_obecn%C3%A1&oldid=13235317>