Tel.: 381 215 061
Mob.: 728 105 736

zahradasrub@seznam.cz

Otevírací hodiny
Po - Ne: 9:00 - 17:00

Je to ovocný strom s peckovitými plody, který kvete v březnu až květnu. Původní vlastí broskvoní je pravděpodobně Čína, ale v současnosti u nás patří k velmi oblíbenému ovoci. Broskvoně se v českých zemích ve větší míře začaly pěstovat až koncem 60. let, kdy byly založeny velkoplošné výsadby odrůdy Redhaven. Pěstované ovocné stromy jsou obvykle udržovány ve tvaru s dutou (kotlovitou) korunou a pravidelně silně řezány, takže jejich koruna je pak rozprostřená, pravidelná a vzdušná, se silnými základními větvemi a červenozeleně zbarvenými, vitálními letorosty. Dřevina bujně roste a plodí na loňských letorostech. Dužnina plodů je šťavnatá, pecka je hluboce brázditá. Barva je variabilní, na straně vystavené slunci může být až červená. Plody dozrávají v srpnu až v září. V praxi rozdělujeme broskvoně podle plodu do čtyř skupin. Pravé broskve – jsou chlupaté až plstnaté, s peckou snadno oddělitelnou od dužniny. Tvrdky – jsou plstnaté, s těžko oddělitelnou peckou. Nektarinky – jsou lysé, s lehce oddělitelnou peckou, málo nápadnou podélnou rýhou a velmi šťavnatou dužninou. Brugnonky – jsou lysé, s těžko oddělitelnou peckou. Broskvoně se řadí mezi teplomilné rostliny s vysokými nároky na světlo. Podle doby zrání se dělí na rané, středně rané a pozdní. Broskve patří k náročnějším ovocným druhům na klimatické podmínky, jsou samosprašné. Půdy vyžadují lehčí až středně těžké, hlinitopísčité až hlinité, dobře zásobené živinami a vláhou. Nesnáší vyšší obsah vápníku v půdě, kde trpí chlorózou. Pěstují se často i v zahrádkách a sadech po celém území ČR.

 

Zdroj:

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Broskvoň obecná [online]. c2015 [citováno 27. 10. 2016]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Broskvo%C5%88_obecn%C3%A1&oldid=13077733>